A A A

Geodezja i Kartografia

 

 

•  podziały nieruchomości

 

•  wznawianie granic nieruchomości 

 

•  rozgraniczanie nieruchomości

 

•  sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości 

 

•  mapy do celów prawnych (sporządzanie dokumentacji do celów prawnych)

 

 

•  mapy do celów projektowych

 

•  wytyczanie budynków i budowli

 

•  wytyczanie sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy  

 

•  inwentaryzacja budynków i budowli

 

•  inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy

 

 

•  inne prace geodezyjne