A A A

O nas

 

 

mgr inż. Jan Sachryń

 

•  geodeta uprawniony

    uprawnienia zawodowe nr 21198 ~ 

 

•  geoinformatyk

 

•  nauczyciel

 

    ~ tel. komórkowy: +48 601 48 33 54 ~

 

 

 

inż. Włodzimierz Sachryń

 

•  geodeta uprawniony

    ~ uprawnienia zawodowe nr 9898 ~

 

•  klasyfikator gruntów

 

    ~ tel. komórkowy: +48 785 19 86 55 ~

 

  

 

mgr inż. Przemysław Samełko

 

•  geodeta

 

•  rzeczoznawca majątkowy

    ~ uprawnienia zawodowe nr 3770 ~

 

•  pośrednik w obrocie nieruchomościami

    ~ licencja zawodowa nr 10608 ~

 

 

 

 

dr Ewa Semenowicz

 

•  dr nauk humanistycznych

    ~ specjalność: historia Polski i powszechna IX/XX wiek ~ 

 

•  konsultacje archiwalnej dokumentacji historycznej (rękopisy, kaligrafie) oraz dokumentacji graficznej

    (mapy, ryciny, litografie) wykorzystywanej w procedurach mających na celu 

~  ustalenie stanów prawnych nieruchomości (KW, Rep. Hip.)

~ ustalenie faktycznych stanów materialnych (np. obiektów poddawanych zabiegom konserwatorskim)

 

•  konsultacje historycznych dokumentów rękopiśmiennych (od XVII/XVIII wieku)

    w językach polskim, rosyjskim, łacińskim, zgromadzonych w zasobach AP na terytorium Polski i Litwy