A A A

Wycena Nieruchomości

 

 

•  wycena wartości rynkowej nieruchomości

 

- lokale mieszkalne

 

- budynki mieszkalne

 

- pozostałe budynki i budowle

 

- nieruchomości (grunty) niezabudowane